Helhetslösning för köket

Mer detaljerad information om tjänsten kommer att läggas ut här inom kort.

En helhetslösning innebär i korthet att ni lämnar köket i våra händer. Kock. In sköter om bl.a. menyutveckling, schemaläggning, personalbemanning, skötsel av köket, inventering och har ett ekonomiskt ansvar för köket. Vi tar tillsammans fram ett format och en tidsram som passar er och som fyller era behov. Vi har naturligtvis regelbundna uppföljningsmöten för att säkerställa att upplägget följs tillfredsställande.

Kontakta gärna oss så tar vi ett lite mer ingående samtal kring vad det är för behov ni har: 08-544 890 90, maila Kock. In >> info(@)kock.in

Läs om våra övriga tjänster: Konsulttjänster – hyra köksmästare, souschef, skriva meny m.m. >>  Bemanning: hyra kock-kallskänka >>  Matstyling för webb, bild, tv >>