Så går det till 

Valideringen är uppbyggd i två moment

Teoretisk dialog (Fas 1)
Dialogen tar mellan två och sex timmar. Här får den som ska valideras föra en dialog med en yrkesbedömare. Här kartläggs befintlig kompetens, erfarenhet och konkreta kunskaper i dialog med stöd av bedömningskriterier. Därefter ska en yrkesbedömare bedöma om den som ska valideras kvalificerar för att gå vidare till nästa steg.

Om inte, ges rekommendationer på komplettering.

Praktisk bedömning på arbetsplats (fas 2)
Den här delen av bedömningen baseras på praktiska färdigheter. Här får den som ska valideras visa sina kunskaper i produktion på en arbetsplats i  en restaurang eller på ett hotell. Detta moment tar max 10 dagar.

Intyg och bedömning av anställningsbarhet
Efter den praktiska bedömningen, genereras ett intyg på kompetenser. Saknas vissa kompetenser, genereras även ett kompletteringsutlåtande.

Validera dina kompetenser trots att du saknar svenska språket

Validering av kompetenser för Fas 1 och 2 kan göras med en flerspråkig yrkesbedömare. Därför behöver den som valideras inte kunna tala och förstå svenska. Det kan då under valideringen synliggöras att kompletteringar behövs på grund av arbetsuppgifter som ställer krav på kommunikation på svenska.

Godkänt i allt? Grattis då kan du ta ut ett gesällbrev

Gesällbrevet är Hantverkarnas egen kvalitetsgaranti. Som kund eller anställande företag kan du vara säker på att en hantverkare med Gesällbrev är väl insatt i yrket vilket de visat bland annat genom sitt Gesällprov.

Är du godkänd i alla moment inom valideringen kan du ansöka om gesällbrevet hos Sveriges Hantverksråd.

    sv_SESvenska