validering

Tillsammans med företrädare från branschen samt lärare från Hotell- och turismprogrammet och Restaurang- och livsmedelsprogrammet (HT och RL) har UHR arbetat fram en metod för validering. Den används inom fyra yrken: Kock, Servering, Hotellreception och Hotellkonferens. Vi på Kock.In har fått förfrågan om vi önskar vara med i valideringsprocessen och arbeta med validering och det var för oss självklart. Kock.in har valt att satsa på det vi kan bäst och det är kockar. Under alla våra år inom restaurangbranschen så har alltid efterfrågan på kockar varit väldigt stor. Det har gjort att vi ständigt söker nya vägar för att kunna tillgodose branschens behov och validering är ett väldigt effektivt sätt att få in fler duktiga yrkesmän i köken, med den titeln som är synonym med deras faktiska kunskaper.

Vi har certifierade yrkesbedömare som bedömer kompetenser vid en validering.

Branschvalidering innebär att en individs kunskap och kompetens synliggörs för att bättre möta branschernas behov och efterfrågan. Med andra ord, validering är en bedömning och värdering av kunskaper och kompetenser. Det gäller alla dina kunskaper om matlagning, som du förvärvat via studier, i arbetslivet samt i vardagen. Yrkeskunskaperna bedöms genom praktiskt arbete med en av våra certifierade yrkesbedömare i ett restaurangkök och genom ett teoretiskt prov.

Möjligheter

Inom hotell- och restaurangbranschen är det många väldigt kompetenta yrkesmän som saknar papper på sin kunskap. Det ser vi både i den privata näringen som den offentliga. Genom att validera sina kunskaper omvandlas det man lärt sig genom praktiskt arbete till formell kunskap. Validering är alltså inte utbildning eller praktik utan en metod som leder till ett skriftligt kunskapsbevis. Det finns flera möjligheter. Väljer man branschens validering kan man få ett intyg på vad man kan och eventuellt ett utlåtande om vilka kunskapsluckor som behöver fyllas. Klarar man valideringen utan anmärkning har man nått nivån för ett yrkesbevis och kan ta ut gesäll. Gesäll är ett yrkesbevis och finns i många europiska länder. I Sverige utfärdas över 1000 gesällbrev per år i 70 olika yrken.

Varför validering

Resultatet av en validering blir ett formellt kompetensintyg, ett sätt att synliggöra en individs kompetens och kvalifikation då denna saknar formella betyg. Det leder i sin tur till större chanser till att lyckas vid en jobbansökan, samt att få rätt lön för det arbetet som faktiskt utförs.

Vem kan validera sina kompetenser?

Om du har arbetat som kock kan du validera dina kompetenser. Ibland är det så att Fas 1 leder till en rekommendation om komplettering innan du kan gå vidare till fas 2. Du kan också bli rekommenderad att komplettera något efter fas 2.  Kocktitel och möjlighet att söka gesällbrev får du när du slutför validering fas 2 och det inte finns behov av någon komplettering. Du kan valideras om flertalet gånger efter att du fullföljt rekommendationer om komplettering, vilket ger stora möjligheter att få ett gesällbrev.

Om du önskar validera dina kompetenser och inte har någon arbetslivserfarenhet, endast teoretisk, kan du valideras via fas 1 för att få rekommendation om komplettering inför en fas 2. Det är mycket ovanligt att en fas 2 validering rekommenderas om det saknas praktisk erfarenhet av yrket.

Hotell- och restaurangbranschens validering ger intyg

Branschens validering genomförs utifrån de aktuella kompetenskrav för anställningsbarhet som branschen efterfrågar. De här kraven uppdateras kontinuerligt. Metoden är godkänd av Myndigheten för yrkeshögskolan. Det är den enda vägen för den som vill ta gesäll.

Moment som ingår i bedömningarna är bland annat:

 • Hygienkunskap
 • Förståelse av regler och lagar
 • Kunskap om specialkost
 • Matlagningskunskap
 • Livsmedelskunskap
 • Kommunikation och delegering
 • Kompetens att hantera information
 • Kompetens att lösa problem, planera och organisera uppgifter
 • Kompetens att samarbeta
 • Kompetens att använda utrustning
 • Kompetens kvalitetsmedveten
 • Kompetens matematiskt kunnande
sv_SESvenska